System Informacji Pasażerskiej Dworca PKP Kędzierzyn-Koźle

Dworzec PKP w Kędzierzynie-Koźlu stanowi jeden z największych obiektów tego rodzaju w całym województwie opolskim. W latach 2014 – 2015 został on wyremontowany. Wykonane prace obejmowały dostosowanie dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych, instalację systemu monitoringu, renowację historycznych elementów budynku, która odbyła się we współpracy z konserwatorem zabytków. Pojawił się również system informacji pasażerskiej dworca. Koniec prac remontowych cieszył podwójnie, ponieważ zbiegł się on ze 170. rocznicą powstania dworca.

DYSTEN zapewnił dostarczenie oraz uruchomienie oprogramowania i urządzeń, wchodzących w skład systemu dynamicznej informacji pasażerskij – SDIP.

Elementy systemu informacji pasażerskiej:

  • wyświetlacz główny stacyjny przyjazdów/odjazdów WGS7x2, sześciowierszowy idealny dla średniej wielkości dworców, wykonany w technologii LCD
  • dworcowe tablice przyjazdów/odjazdów WZS47, wyświetlacze zbiorcze stacyjne wykonana w technologii LCD TFT wyświetlające zbiorczo informację o najbliższych odjazdach i przyjazdach pociągów
  • oprogramowanie TRAIN INFO do zarządzania tablicami i informacją pasażerską wraz ze stanowiskiem operatorskim;
  • system automatycznych zapowiedzi głosowych;
  • pulpit mikrofonowy wraz z mikserem i akcesoriami.

Wykonane zostały również testy połączenia radiowego budynku dworca z nastawnią, a ich wynik był pozytywny.