Dofinansowanie UE

Dofinansowanie

DYSTEN Sp. z o.o. prowadzi przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej. Ich celem jest szeroko rozumiany rozwój spółki. W ramach projektów, przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania bardziej zaawansowanej, kosztownej technologii, bazując na działalności badawczo- rozwojowej. Dofinansowania obejmują również działania promocyjne firmy i jej produktów na rynkach zagranicznych, dzięki czemu urządzenia spółki trafiają do większego grona klientów.

Działalność badawczo rozwojowa

 • Nazwa projektu Rozwój palety produktów przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej
 • Nazwa beneficjenta DYSTEN Sp. z o.o.
 • Wartość projektu 2.061.000,00 zł
  Dofinansowanie z UE 855.000,00 zł
 • Województwo Śląskie
  Powiat Zabrze
 • Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach
 • Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Perspektywa 2014 – 2020
 • Cele projektu Celem projektu jest opracowanie (poprzez przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz wdrożenie na bazie uzyskanych wyników projektu nowego produktu w postaci tablic informacyjnych przeznaczonych do zastosowania w małej architekturze miejskiej komunikacji pasażerskiej do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji. Realizacja projektu ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie innowacyjności.
 • Efekty projektu Najważniejsze efekty projektu obejmują wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w firmie, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu (skomercjalizowanie wyników prac B+R ) oraz rozwój działalności eksportowej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Program promocji branży IT/ICT

 • Nazwa projektu Promocja produktów przedsiębiorstwa Dysten na rynkach międzynarodowych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT.
 • Nazwa beneficjenta DYSTEN Sp. z o.o.
 • Wartość projektu 273 000, 00 zł
  Dofinansowanie z UE 204 750, 00 zł
 • Program Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Perspektywa 2014 – 2020
 • Cele projektu Celem projektu jest promocja produktów DYSTEN na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie dedykowanemu branży IT/ICT, w tym w wybranych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, w wyjazdowych misjach gospodarczych za granicą oraz realizację dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych. Swoim zakresem projekt obejmuje działanie na rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu (Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie – ZEA) oraz państw Europy Centralnej i Wschodniej (Ukraina).
 • Efekty projektu Efektem projektu ma być kontynuacja strategii ekspansji międzynarodowej spółki pozwalająca na rozszerzenie eksportu na wybrane rynki, pozyskanie nowych kontraktów zagranicznych oraz promocja polskiej przedsiębiorczości i marek produktowych na świecie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałania 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND.