Nagłośnienie Kina Iluzjon Filmoteki Narodowej

Nowoczesne nagłośnienie Kina Iluzjon

filmoteka narodowa - kino iluzjon - nagłośnienie

Dostarczyliśmy profesjonalne oraz wielofunkcyjne nagłośnienie Kina Iluzjon Filmoteki Narodowej. Dzięki nowemu wyposażeniu, wszechstronna działalność Kina została znacznie uproszczona.

Prace wykonane w ramach inwestycji:

  • Dopasowany projekt systemu wykonany przez firmę TELOS
  • Dobranie zespołów głośnikowych z uwzględnieniem wysokich parametrów transmisji dźwięku pod kątem odpowiedniej wydajności akustycznej.
  • Zapewnione nagłośnienie dla Kina oparte jest na urządzeniach głośnikowych m.in. firmy Fohhn Audio AG, którego spółka DYSTEN jest jedynym dystrybutorem w Polsce.
  • Zadbanie o wysoki komfort pracy realizatora dźwięku, dzięki intuicyjnie zaprojektowane połączenia elementów systemu oraz zminimalizowaniu prawdopodobieństwa popełnienia pomyłki przy ich łączeniu.

Zdjęcia: Magdalena Zielińska

W casestudy wykorzystano treści z artykułu Marka Witkowskiego pt. “Kino Iluzjon” Live Sound & installation nr. 47

DYSTEN dostarcza wielofunkcyjne i elastyczne oprogramowanie dla Kina Iluzjon

Wyzwanie

Nagłośnienie Kina Iluzjon Filmoteki Narodowej, muzeum sztuki filmowej, w którym odbywają się zarówno pokazy filmowe, prelekcje, warsztaty, jak i koncerty oraz występy na żywo. Zadaniem było stworzenie wielofunkcyjnego i elastycznego systemu nagłośnienia uwzględniającego specyficzne formy działalności, nietypowe dla tradycyjnego wyposażenia sal kinowych. Jedną z takich form są na przykład pokazy filmów niemych, ilustrowane wykonywanym na żywo materiałem muzycznym.

Rozwiązanie

Centralą sprzętową systemu jest szafa teletechniczna, w której umieszczono systemy nadawczo-odbiorcze z sumatorami i wzmacniaczami antenowymi, główne przyłącze sygnałowe cyfrowego systemu miksującego, konwertery światłowodowe, sieciowe, interfejsy Fohhn Net-LAN, konwerter ES/MADI oraz wzmacniacze. Urządzenia w szafie zostały rozmieszczone tak, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.

Zachowana została geometria dźwięku, uwzględniająca równomierne pokrycie widowni. System główny nagłośnienia sali kinowej zrealizowano z zastosowaniem hybrydowych zespołów głośnikowych Fohhn Audio LX-601, uzupełnionych superniskotonowymi zespołami głośnikowymi Fohhn Audio XS-4 Passive.

W systemie odsłuchowym wyróżnić możemy dwie niezależne gałęzie. Pierwsza dotyczy obszaru sceny, dla której przewidziano dwa typy zespołów głośnikowych – sześć klasycznych monitorów podłogowych o niskim profilu XM-4 oraz dwa zespoły głośnikowe XT-33, z przeznaczeniem na odsłuchy boczne (sidefille). Dla potrzeb obsługi sceny zaproponowano cztery stereofoniczne tory bezprzewodowego odsłuchu osobistego. Gałąź druga to system odsłuchowy fosy orkiestrowej, zrealizowany za pomocą czterech pasywnych zestawów Fohhn Audio AT-08, pracujących w układzie d’Appolito.

Głównym wyposażeniem stanowiska realizacyjnego jest cyfrowa konsoleta mikserska Innovason Eclipse. Realizator ma do dyspozycji podręczną szafę typu “flight case” o wysokości 9 HU, której wyposażenie stanowi komputer PC z systemem Windows 7 OEM, oprogramowaniem niezbędnym do obsługi systemu nagłośnieniowego oraz wyposażony w specjalną klawiaturę ze sterownikiem “track ball”. Oprócz wymienionych urządzeń, realizator ma również do wykorzystania dwa odtwarzacze płyt CD i plików MP3 marki Denon DN-C620, a także dwa konwertery Allied TeleSyn MC-102X

Projektodawca zaproponował uniwersalny zestaw mikrofonów przewodowych marki Senheiser oraz wyselekcjonowane modele mikrofonów MBHO.

Rezultat

Nagłośnienie Kina tworzy elastyczny i wielofunkcyjny system, przystosowany do obsługi m.in. występów muzycznych na żywo, projekcji filmowych oraz prelekcji

  • Mobilne stanowisko realizatora dźwięku z pełną możliwością zarządzania i obsługi systemu nagłośnienia. Urządzenia i programy ułatwiające pracę realizatora dźwięku.
  • Symetryczne źródło promieniowania dźwięku na całą widownię – widz bez względu na zajmowane miejsce słyszy tę samą barwę i siłę dźwięku.
  • Zwiększony komfort pracy muzyków poprzez eliminację wpływu dźwięku na obszar sceny.
  • Neutralne, nie absorbujące uwagi widza, elementy systemu nagłośnienia.

Referencje

“Wielofunkcyjny i elastyczny system nagłośnienia pozwolił nam stać się niepowtarzalną jednostką kultury. Teraz Filmoteka Narodowa to coś więcej niż sala kinowa, to miejsce gdzie odbywają się nie tylko pokazy filmowe, ale także koncerty, występny na żywo, prelekcje i warsztaty. Potwierdzamy wysoką jakość dostarczonych urządzeń oraz wykonanych przez firmę DYSTEN prac i rekomendujemy ją jako rzetelnego i wiarygodnego partnera.”
Krzysztof Hnatkowski

Z-ca Dyrektora Filmoteki Narodowej
ds. ekonomiczno – organizacyjnych

“Oprócz wykazania należytej dbałości o najwyższą, możliwą do uzyskania jakość dźwięku, co w przypadku tego typu instalacji jest założeniem pryncypialnym w mojej ocenie instalacja została wykonana również z dużą dbałością o jej funkcjonalność, estetykę, a także komfort pracy realizatora. Potwierdzeniem tej opinii jest przejrzystość oznakowania i intuicyjny sposób zaprojektowania połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, łatwość przygotowania systemu do pracy, zminimalizowanie możliwości popełnienia pomyłki na etapie wykonywania połączeń, przygotowanie stanowiska realizacyjnego z uwzględnieniem zasad ergonomii.”
Marek Witkowski

realizator dźwięku
współpracownik LiveSound & Installation