Mobilne nagłośnienie Kancelarii Prezydenta RP

Nowe mobilne nagłośnienie Kancelarii Prezydenta RP

Dysten miał okazję dostarczyć mobilne nagłośnienie dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której siedziba znajduje się w dawnym budynku Izby Przemysłowo-Handlowej z 1934 przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie. Sąsiaduje ona z Sejmem i Senatem. Kancelaria Prezydenta RP jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań związanych z kompetencjami Prezydenta, postępuje zgodnie z jego poleceniami i decyzjami, zajmuje się obsługa merytoryczną, prawną, organizacyjną oraz techniczną Prezydenta, szefa Kancelarii RP, sekretarzy oraz podsekretarzy stanu.

Instytucja ta odpowiada również za finansową obsługę Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obsługę administracyjną Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz prawną i administracyjną wspólnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

W 2013 roku ogłoszony został przetarg na nowy system audio dla tej instytucji. Dysten był firmą, która wygrała przetarg, dzięki czemu miał okazję dostarczyć nowe mobilne nagłośnienie dla Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach świadczonej usługi zapewniona została m.in.:

  • odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne,
  • prosta i szybka instalacja w każdym miejscu organizowanych uroczystości,
  • lekkie urządzenia dobrane rozmiarowo i kolorystycznie do otoczenia,
  • dyspozycyjność i wsparcie techniczne Dysten podczas eksploatacji urządzeń.

Kancelarii dostarczony został mobilny zewnętrzny system do wizualizacji wielkoformatowych na potrzeby organizowanych uroczystości. W jego skład wchodził ekran LED o powierzchni 18m2 o rzeczywistym rozmiarze piksela 10 mm. Ekran umieszczony był na mobilnej przyczepie, w której znajdowała się mini reżyserka do obsługi ekranu. Przyczepa została wyposażona w hydrauliczny system wysuwania ekranu. Dzięki niemu, jedna osoba mogła rozłożyć i ustawić ekran w dowolnym miejscu w czasie nieprzekraczającym 15 minut. Możliwy był płynny obrót ekranu o 360 stopni, sterowany hydraulicznie lub elektrycznie. Przyczepa została również wyposażona w czujnik wiatru, który sygnalizował graniczną prędkość wiatru.

Cały system posiadał też agregaty na wypadek braku zasilania. W skład systemu nagłośnienia wchodziły między innymi dwa głośniki Fohhn LX 150.

“Kluczem do sukcesu podczas oprawy medialnej uroczystości organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP jest dotarcie z informacją do jak największego grona odbiorców. Nagłośnienie DYSTEN gwarantuje doskonałą jakość przekazu i wysoki poziom zrozumiałości mowy.”

Waldemar Witalec
Z-ca Dyrektora, Biuro Administracyjne,
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej