Zrównoważona mobilność miejska

Już wkrótce zostanie uruchomiony program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Jednym z priorytetów programu jest Zrównoważona Mobilność Miejska.

Zakres inwestycji obejmuje tabor i infrastrukturę czystego transportu miejskiego. Wsparte zostaną projekty z obszaru ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej, które mają wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zwiększenie efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, w tym:

✔ zakup bezemisyjnego taboru transportu miejskiego

✔ budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności

✔digitalizacja systemu mobilności

Zobacz jak wspomagamy miasta, aglomeracje i gminy w budowaniu Zrównoważonej Mobilności

Podobne artykuły

Centra Przesiadkowe w Zabrzu

DYSTEN dostarczył urządzenia dynamicznej informacji pasażerskiej do dwóch zabrzańskich centrów przesiadkowych – Goethego i Rokitnica.