Centrum przesiadkowe w Mikołowie z tablicami informacji pasażaerkiej firmy DYSTEN

Dysten podpisał umowę na wykonanie tablic informacji pasażerskiej, które zostaną zainstalowane w centrum przesiadkowym budowanym w Mikołowie.

Wizualizacja – dokumentacja Urzędu Miasta w Mikołowie