System ITS w największych miastach Polski, rozwiązania DYSTEN

Dysten dostarcza rozwiązania Inteligentnych Systemów Transportowych, których głównym zadaniem jest upłynnienie ruchu drogowego. Produkty firmy można znaleźć na przystankach autobusowych i tramwajowych, na ulicach miast i drogach szybkiego ruchu. Elementy systemów ITS instalowane są w centrach przesiadkowych, na dworcach i stacjach kolejowych w całej Polsce. Systemy i urządzenia Dysten wspierają zrównoważoną mobilność miejską (ang. SUMP Sustainable Urban Mobility Plan) największych miast Polski, m.in. Warszawę, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Katowice, Gdynię, Częstochowę, Radom, Toruń, Sosnowiec, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Bytom, Zieloną Górę, Rudę Śląską, Opole, Tychy, Dąbrowę Górniczą, Płock, Wałbrzych, Chorzów.

ITS w największych miastach Polski

Przegląd wdrożonych rozwiązań ITS w największych miastach Polski

Polskie samorządy chcąc poprawić jakość życia mieszkańców coraz częściej decydują się na inwestycje w inteligentne rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem czy informowania pasażerów komunikacji zbiorowej. Dysten w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych głównie dostarcza systemy informacji pasażerskiej oraz urządzenia wspierające zarządzanie parkingami miejskimi oraz zarządzanie ruchem drogowym. Poniżej przegląd wdrożonych przez firmę rozwiązań ITS w największych miastach Polski.

Tramwaje, kolej miejska i państwowa w Warszawie

… czyli system ITS w największym mieście Polski.

Tramwaje warszawskie rozbudowa SDIP - ITS w największych miastach Polski
Warszawska Kolej Dojazdowa WKD wyświetlacze systemu informacji pasażerskiej
SDIP dla kolei

Tramwaje Warszawskie informują podróżnych o rzeczywistym czasie odjazdu pojazdu na 24 tablicach SDIP wykonanych przez Dysten. Kolejne zamówienie na 88 sztuk tablic informacyjnych wykonanych w technologii LED RGB w realizacji.

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) – Kolej miejska w Warszawie, wyświetla informację pasażerską na 101 monitorach TFT LCD. WKD obsługuje trzy linie kolejowe na obszarze aglomeracji warszawskiej.

Stacja PKP PLK Warszawa Główna Osobowa – Pasażerom służy 76 urządzeń spełniających wszelkie wymagania techniczno-funkcjonalne elementów wykonawczych Centralnego SDIP PKP PLK.

Stacja kolejowa PREMIUM w Łodzi

SDIP dla stacji kolejowej PKP PLK kategorii premium ITS w największych miastach Polski

Obiekty kolejowe PKP PLK kategorii Premium, to miejsca, które mają za zadanie sprostać najwyższym standardom obsługi pasażerów. Na obiekcie Łódź Kaliska Dysten zamontował ponad 150 wyświetlaczy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Ponadto stacja została wyposażona w obszerny system rozgłoszeniowy oraz czujniki ruchu pociągów wjeżdżających na i odjeżdżających z danego toru.

Wrocław z tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej

We Wrocławiu zostało zamontowanych 120 tablic elektronicznych na przystankach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. Tablice nie tylko wyświetlają rozkład jazdy, ale także informacje o remontach, wypadkach i zmianach tras tramwajów i autobusów.

Nie tylko TRISTAR dla Trójmiasta

Gdańsk tristar

Dysten wziął udział w projekcie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – TRISTAR (system ITS Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście). W ramach TRISTAR firma dostarczyła już ponad 200 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej zainstalowanych na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu. Pierwsza tura obejmowała 50 wyświetlaczy, druga 73, trzecia realizacja wykonana w 2022 roku – 84 tablice LED.

Pomorska Kolej Metropolitalna – PKM to kolej działająca na obszarze Trójmiasta, łącząca Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy z Wrzeszczem. Linia PKM ma 19,5 km długości. Dla PKM Dysten dostarczył wyświetlacze peronowe oraz wyświetlacze montowane w strefie dojść do peronów. Te drugie tablice prezentują zarówno rozkład jazdy PKM jak i komunikacji miejskiej.

pomorska kolej metropolitarna wyświetlacze na przystanki kolejowe

Historyczny obiekt w Białymstoku

Białystok dworzec PKP SA SDIP PKP PLK

W portfolio firmy znajdują się także realizacje niepowtarzalne, piękne i sentymentalne. Takie jak np. renowacja i modernizacja historycznego dworca kolejowego pochodzącego z 1862 roku i wpisanego w rejestr zabytków. To największa inwestycja PKP w województwie podlaskim i jedna z kluczowych w skali kraju realizowanych w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dysten dostarczył System Dynamicznej Informacji Pasażerskich.

Cała Metropolia GZM z Katowicami na czele

ITS w największych miastach Polski aplikacja mobilna systemu informacji pasażerskiej
Centrum Przesiadkowe Katowice Zawodzie
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Metropolia GZM

Opisując system ITS w największych miastach Polski trzeba wspomnieć o Metropolii GZM – to największa realizacja miejskiego Systemu Informacji Pasażerskiej w Polsce. Dysten jako generalny wykonawca dostarczył kompletny SDIP dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). To ponad 2,2 mln potencjalnych odbiorców usługi prezentującej lokalizację pojazdów i przystanków na mapie oraz umożliwiającej sprawdzenie rzeczywistej godziny odjazdu pojazdów z przystanku oraz wyszukanie połączenia. W ramach SDIP dostarczono m.in. portal pasażera, aplikację „M2GOinfo”, ponad 500 elektronicznych tablic zamontowanych na przystankach aglomeracji Górnośląsko – Zagłębiowskiej.

Mniej zakorkowane Gliwice

ITS w największych miastach Polski inteligentne systemy transportowe

Zainstalowane elektroniczne tablice parkingowe oraz znaki zmiennej treści skracają czas poszukiwania miejsca postojowego. Wprowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach rozwiązania ITS zmniejszają ruch w mieście, obniżają emisję spalin i wpływają na oszczędności kierowców.

Zielona Góra nazwana Liderem ITS

centrum przesiadkowe zielona góra lider its

Zielona Góra została nagrodzona tytułem LIDER ITS za rozwijanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. Dysten zainstalował zarówno na terenie miasta, jak i w centrum przesiadkowym wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej. Centrum Przesiadkowe Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze zapewnia podróżnym bezpieczną przesiadkę z pociągu na autobus lub z autobusu na autobus.

Nie tylko system ITS w największych miastach Polski

Produkty Dysten można znaleźć w całej Polsce, nie tylko w większych miastach, ale również w tych mniejszych. Poza granicami kraju firma intensywnie działa na rynku niemieckim i francuskim. Do Niemiec dostarczyła już prawie 1000 wyświetlaczy LED. Urządzenia montowane są głównie na przystankach autobusowych, tramwajowych i kolei miejskich w 40 miastach, m.in. w Fellbach, Sylt, Braunschweig, Nurnberg, Hanau. W Francji wyświetlacze informacji pasażerskiej można znaleźć na dworcach autobusowych m.in. w Le Mans, Portiers i Nevers.

System ITS – rozwiązania

Dysten w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych dostarcza:

 • systemy dynamicznej informacji pasażerskiej
 • elektroniczne tablice parkingowe do systemów parkingowych
 • znaki zmiennej treści do systemów zarządzania ruchem drogowym

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

System ITS skoordynowany jest także z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Dla większości mieszkańców poruszających się po największych polskich miastach, elektroniczne tablice informujące w czasie rzeczywistym o kierunkach i realnych godzinach odjazdów autobusów i tramwajów są już normą. Podróżni mogą korzystać także z aplikacji, w której mają możliwość podglądu, gdzie znajduje się autobus lub tramwaj i o której godzinie odjedzie czy dojedzie na miejsce docelowe.

System parkingowy, zarządzanie parkingami

W centrum miast ciężko zaparkować. Pojazdy szukające parkingu w centrum generują do 30% ruchu, co zwiększa emisję spalin i zakorkowanie. Inteligentne systemy wykrywania zajętości miejsc parkingowych, przekazują w czasie rzeczywistym informacje do aplikacji lub elektronicznych tablic o wolnych miejscach parkingowych. Dobre zarządzanie parkingami może pomóc w uwolnieniu przestrzeni publicznej, wspieraniu lokalnych przedsiębiorstw, ograniczaniu podróży służbowych, generowaniu przychodów i zwiększaniu atrakcyjności polskich miast.

System Zarządzania Ruchem Drogowym

System zarządzania ruchem drogowym jest systemem informatycznym, który integruje urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak urządzenia pomiaru, sterowania, monitorowania i nadzoru, a następnie generuje informacje, które zarządcy potrzebują do bezpiecznego i wydajnego zarządzania drogą / autostradą.

Znak zmiennej treści to podstawowe urządzenie Systemu Zarządzania Ruchem, przekazuje na bieżąco informacje drogowe kierowcom na pełno kolorowej tablicy LED. To produkt, który usprawnia zarządzanie ruchem drogowym i zapewnia kierowcom większe bezpieczeństwo na drodze. Elektroniczne tablice zmiennej treści dzięki zastosowanym w nich matrycom LED mogą wyświetlać wiele komunikatów i znaków drogowych.

Skąd środki na rozwój ITS?

Oferta dotacji z Funduszy Europejskich, skierowana dla Jednostek Samorządu Terytorialnego obejmuje rozwój infrastruktury transportowej.

W ramach transportu miejskiego JST mogą realizować następujące rodzaje projektów, które przyczynią się do rozwoju ITS:

 1. Inwestycje infrastrukturalne
  • Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na budowę węzłów przesiadkowych czy miejskich systemów ITS.
 2. Zrównoważona mobilność miejska
  • Wsparciem będą objęte projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski). Projekty mają przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W ramach transportu kolejowego JST mogą realizować następujące rodzaje projektów:

 1. Modernizacja infrastruktury kolejowej
  • dofinansowanie na projekty które między innymi zakładają modernizację kolei państwowej oraz kolei miejskiej. Np. budowa i modernizacja stacji i przystanków kolejowych, przebudowa istniejących lub budowa nowych dworców wraz niezbędną infrastrukturą obsługi podróżnych (w tym SDIP).

Zastanawiasz się nad rozwojem ITS w swoim mieście? Zapraszamy do kontaktu.