Podsumowanie realizacji w Radomiu – IPI6

80 urządzeń kolejowych dla stacji Radom

Dla stacji w Radomiu firma DYSTEN wykonała tablice informacji pasażerskiej zgodnie z rozporządzeniem „Wytyczne dotyczące elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Infrastruktury Towarzyszącej IPI-6” oraz dokonała integracji urządzeń z systemem centralnym.

Pełne portfolio z realizacji dostępne na stronie branżowej firmy DYSTEN: