Urządzenia VMS i informacja pasażerska w Nysie

Znaki zmiennej treści i tablice informacji pasażerskiej w Nysie

Dysten wykonał znaki zmiennej treści ZZT oraz wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej dla miasta Nysa. Urządzenia VMS wyświetlają informację parkingową, adnotacje o jakości powietrza i temperaturze. Dwustronne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej w technologii LED zostały zintegrowane z dostarczonym przez Dysten systemem lokalizacji w autobusach MZK Nysa.