Tablice informacji pasażerskiej na dworce – Częstochowa Stradom

Tablice informacji pasażerskiej na dworce PKP

Na zmodernizowanej stacji Częstochowa Stradom, poza przebudową peronów oraz tunelem, został zainstalowany  nowoczesny system informacji pasażerskiej. W ramach systemu został uruchomiony  system rozgłoszeniowy informacji pasażerskiej oraz system wizualnej informacji pasażerskiej. Na peronach oraz w tunelu zostały zainstalowane elektroniczne wyświetlacze tunelowe, infokioski oraz tablice informacyjne wolno stojące w układzie jedno i dwustronnym.

DYSTEN dostarczył i zamontował oraz zintegrował z istniejącym systemem urządzenia dynamicznej informacji pasażerskiej na stacji Częstochowa Stradom.

Tablice informacji pasażerskiej na dworce:

  • Tablica informacyjna wejściowa jednostronna tunelowa Tb1 – 3 sztuki
  • Infokiosk jednostronny 2 sztuki Iksz-20
  • Tablica informacyjna jednostronna najbliższe odjazdy i przyjazdy TI1s-20
  • Tablica informacyjna dwustronna – 1 sztuka TI2s-20

Tablice informacyjne odjazdy / przyjazdy stojące do zastosowania zewnętrznego

Wolnostojące tablice informują pasażerów o przyjazdach i odjazdach na zewnątrz budynku dworca. Przystosowane są do pracy na peronach, stacjach i innych miejscach narażonych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne takie jak: deszcz, śnieg, mróz, wilgotność, silny wiatr, niskie i wysokie temperatury, promieniowanie UV, kurz, zanieczyszczenia z zewnątrz – zgodnie z klasą ochrony IP 65. Wszystkie podzespoły tablicy umieszczone są w obudowie odpornej na korozję. Informacja jest czytelna i widoczna nawet w dużym nasłonecznieniu, dzięki zastosowaniu szyby eliminującej refleksy i odbicia.

Tablica informacji pasażerskiej na dworce “odjazdy” prezentuje 20 najbliższych odjazdów na raz na “jednej stronie”. Tablica informacji pasażerskiej “przyjazdy” wyświetla informacje o najbliższych przyjazdach 20 pociągów. Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące podróży, takie jak Czas; Pociąg; Przewoźnik; Do/Z/Uwagi; Przez; Peron. Tablice informacji pasażerskiej posiadają opcję wyświetlania komunikatu o charakterze specjalnym. Przystosowane są także do wyświetlania informacji turystycznej, reklam czy promocji np. dotyczących atrakcyjnych cen biletów. Produkujemy tablice jednostronne jak i dwustronne.

Infokiosk stojący zewnętrzny

Różni się od tablic informacji pasażerskiej swoja interaktywnością. Urządzenie wielofunkcyjne umożliwia, poprzez interaktywny wybór, zaprezentowanie pełnego rozkładu jazdy pociągów dla danej stacji/przystanku osobowego lub najbliższych odjazdów i przyjazdów.

Wyświetlacz peronowy wejściowy umieszczany przy wejściach na peron

Wyświetlacze peronowe umieszczane przy wejściach na peron zawierają informacje o najbliższym pociągu odjeżdżającym z danego toru przy danym peronie. Jednostronny wyświetlacz zamontowaliśmy w tunelu tuż przed wejściem na peron. Ekran wyświetla informacje takiej jak Czas; Pociąg; Tor; Do; Przez; oraz Uwagi.