System informacji pasażerskiej dla kolei

System informacji pasażerskiej dla kolei

System kolejowej informacji pasażerskiej zwiększa komfort podróży pasażera, dostarczając mu rzetelną i bieżącą informację dotyczącą odjazdów i przyjazdów pociągów. Inżynierowie DYSTEN kreują dopasowane rozwiązania informacji pasażerskiej, wszędzie tam gdzie znajduje się podróżny – w pociągach, na dworcach i stacjach kolejowych, tunelach, peronach, przystankach i centrach przesiadkowych. DYSTEN projektuje, instaluje i utrzymuje nowoczesne elektroniczne tablice informacji pasażerskiej oraz oferuje integrację urządzeń informacji pasażerskiej z centralnym systemem CASDIP PKP PLK.

DYSTEN stworzył stronę internetową z urządzeniami dedykowanymi dla kolei. Zapraszamy na www.railway-displays.com/pl

Watch on video

Dopasowane rozwiązania

Jako producent elektronicznych wyświetlaczy informacji pasażerskiej dla kolei dopasowujemy nasze urządzenia do regulacji i wytycznych IPI-6 PKP PLK, potrzeb Zamawiającego oraz możliwości instalacyjnych

Różnorodność

DYSTEN oferuje szeroki asortyment elektronicznych wyświetlaczy rozkładu jazdy pociągów, dających natychmiastowy dostęp do informacji – od wejścia na dworzec po opuszczenie pokładu pociągu / metra

Elastyczność

DYSTEN integruje urządzenia systemu informacji pasażerskiej dla kolei produkowane zgodnie z wytycznymi IPI-6 z centralnym systemem PKP PLK – CASDIP.

Schemat działania systemu informacji pasażerskiej dla kolei

System informacji pasażerskiej dla kolei – System informacji pasażerskiej PKP

Wyświetlacze Informacji Pasażerskiej PKP

Standard

 • nowoczesna technologia – wyświetalcze TFT LCD, LED
 • praca 24 h /7 dni
 • czujnik jasności
 • niskie zużycie energii
 • długa żywotność
 • odporność na działanie czynników atmosferycznych takich jak śnieg, woda, światło słoneczne, wysokie i niskie temperatury (wyświetlacze dla kolei dostosowane do miejsca instalacji)

Dysten więcej niż standard

 • podgląd peronu, tunelu, stacji kolejowej – dzięki kamerze zainstalowanej w urządzeniu
 • informacja dla osób niedowidzących – Text To Speech oraz system automatycznych zapowiedzi głosowych w różnych językach
 • informacje wideo oraz animacje – możliwość wyświetlania nie tylko rozkładu jazdy i kierunku jazdy, ale także innych komunikatów w tym wideo i animacji (np. na wyświetlaczu peronowym animacja wjeżdżającego pociągu na peron oraz komunikat „proszę odsunąć się od krawędzi peronu”, tekst „życzymy miłej podróży, Grupa PKP”)
 • 8 godzin pracy bez prądu
 • dodatkowe zabezpieczenia przed wandalizmem

Dworcowe

Wyświetlacze dynamicznej informacji pasażerskiej PKP dla dworców i stacji kolejowych

Wyświetlacze Główne Stacyjne Odjazdy i Przyjazdy oraz Wyświetlacze Zbiorcze Stacyjne Odjazdy i Przyjazdy dla dworców i stacji kolejowych.
DYSTEN – producent elektronicznych tablic rozkładu jazdy pociągów z kompletną informacją pasażerską.

Wyświetlacz Główny Stacyjny WGS7X2 zainstalowany w hali biletowej dla mniejszych dworców PKP

Wyświetlacz Zbiorczy Stacyjny WZS48 rozkładu jazdy pociągów przyjazdy / odjazdy wykonany w technologii LCD

Wyświetlacz Główny Stacyjny WGS7X3 9 – wierszowy przyjazdy / odjazdy w technologii LCD / TFT dla średnich i większych dworców PKP

Wyświetlacze Główne Stacyjne Odjazdy i Przyjazdy

Elektroniczne tablice prezentują informacje o najbliższych pociągach odjeżdżających i przyjeżdżających na stację. Wyświetlacze Główne Stacyjne przeznaczone są do czytania z dalszej odległości. Dostosowujemy wielkość wyświetlaczy i liczbę prezentowanych wierszy do liczby pociągów zatrzymujących się na danej stacji i potrzeb danego dworca. Produkujemy 12 – wierszowe, 9 – wierszowe i 6 – wierszowe wyświetlacze informacji pasażerskiej PKP

Wyświetlacz Zbiorczy Stacyjny Odjazdy i Przyjazdy

Informują o najbliższych odjazdach i przyjazdach pociągów, przeznaczone są do czytania z bliskiej odległości. Instalowane w przejściach podziemnych i ciągach komunikacyjnych, wejściach na peron, pomieszczeniach dworcowych i miejscach o natężony ruchu pasażerów. Na mniejszych dworcach mogą zastępować Wyświetlacze Główne Stacyjne.

Rozwiązania dla dworców

Tablice stacyjne rozkładów jazdy przekazują aktualne informacje o trasie i czasie podróży, wszędzie tam gdzie znajduje się pasażer. W gamie wyświetlaczy informacji pasażerskiej dedykowanej na dworce i stacje kolejowe znajdziesz zarówno duże tablice przyjazdów i odjazdów montowane w dworcowych halach biletowych jak i mniejsze wyświetlacze zbiorcze stacyjne umieszczane w strefach zwiększonego ruchu podróżnych

Technologia

Nowoczesne, wysokiej jakości wyświetlacze informacji pasażerskiej PKP LED, LCD oraz LCD TFT, dopasowane do potrzeb danej stacji i miejsca instalacji

Zgodność z wytycznymi PKP

Elektroniczne tablice CSDIP dla PKP PLK firmy DYSTEN spełniają szczegółowe wytyczne w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Infrastruktury towarzyszącej IPI-6, stanowiącej załącznik do uchwały nr 1052/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Natomiast dla PKP S.A Wytyczne ws. wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej

Informacja pasażerska

Wyświetlane informacje na tablicach głównych stacyjnych:

 • Godzina przyjazdu lub odjazdu pociągów
 • Rodzaje i numery pociągów
 • Skrócona nazwa przewoźnika
 • Pełna nazwa stacji docelowej lub początkowej
 • Uwagi o opóźnieniach pociągów
 • Stacje pośrednie
 • Informacja, z którego peronu odjeżdżają pociągi
 • Tekstowe informacje dodatkowe np. komunikaty specjalne

Metody instalacji

Różne metody instalacji elektronicznych tablic rozkładu jazdy:

 • sufit
 • wiata
 • ściana
 • słup
 • specjalnie zaprojektowany totem podłogowy

Integracja systemów

Informacje dotyczące rozkładu jazdy pociągów są automatycznie dostarczane do wyświetlaczy przyjazdów i odjazdów za pomocą systemu informacji pasażerskiej dla kolei – DYSTEN TRAIN INFO lub innego systemu informacji kolejowej

Peronowe | Tunelowe

Wyświetlacze Peronowe Krawędziowe i Wyświetlacze Tunelowe

Tablica Informacji Pasażerskiej LCD peronowa

Tablica Informacji Pasażerskiej TFT peronowa

Tablica Informacji Pasażerskiej TFT tunelowa

Informacja peronowa

Wyświetlacze peronowe / tunelowe informują dokąd i o której godzinie odjeżdża pociąg z peronu, na którym znajduje się pasażer

 • Godzina odjazdu
 • Stacja docelowa
 • Stacje pośrednie
 • Rodzaj pociągu
 • Przewoźnik
 • Nazwa pociągu
 • Opóźnienie pociągu
 • Dodatkowe informacje tekstowe

Różnorodność

Oferujemy małe, średnie oraz duże, jedno lub dwustronne wyświetlacze, z analogowym lub cyfrowym zegarem. Wyświetlacze peronowe montujemy w przejściu podziemnym (przy wejściu na dany peron), nad krawędzią peronową oraz na peronie

Spełnione wytyczne PKP

Urządzenie jest zgodne wytycznymi w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Infrastruktury towarzyszącej IPI-6, stanowiącej załącznik do uchwały nr 1052/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacyjne | Infokioski

Tablice Informacji Pasażerskiej oraz Infokioski

Tablice Informacji Pasażerskiej najbliższe przyjazdy i odjazdy

Infokiosk z informacją pasażerską

Wyświetlacz najbliższych 20 odjazdów i przyjazdów

Tablice informacji pasażerskiej

Wolnostojące zbiorcze tablice informacji pasażerskiej prezentują 20 najbliższych odjazdów i przyjazdów. Jednostronne lub dwustronne montowane na przystankach w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.

Infokiosk

Wykonane w technologii LCD infokioski wyświetlają informacje takie jak rozkłady jazdy, wskazówki podróży, mapy połączeń, ceny biletów, warunki pogodowe oraz reklamy.  Zmiana treści następuje za pomocą zamontowanych przycisków – góra / dół, następna / poprzednia strona.

Wyświetlacz zbiorczy

Informacje, które standardowo znajdują się na obudowie w formie wyklejki są wyświetlane na ekranie tablicy zbiorczej LCD. Wyświetlacz przedstawia najbliższe odjazdy lub przyjazdy dla 20 pociągów. Ekran może emitować także grafiki, animacje i filmy.

Do pojazdów

Elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne i wewnętrzne – oznakowanie pociągów

Tablice kierunkowe LED, wyświetlacze następnego przystanku (next stop), wyświetlacze multimedialne wizualizacji trasy

Tablice kierunkowe zewnętrzne

Elektroniczne tablice kierunkowe i numerowe zewnętrzne, umieszczane na wagonach pociągów wyświetlają:

 • numer i rodzaj i nazwa pociągu
 • nazwa stacji początkowej i końcowej
 • przepływający tekst z stacjami i przystankami pośrednimi – trasa przejazdu
 • numer wagonu

Tablice kierunkowe wewnętrzne

Elektroniczne tablice kierunkowe wewnętrzne umieszczane w korytarzu lub przedziale dla pasażerów

 • data i godzina
 • rodzaj, numer i nazwę pociągu
 • nazwy stacji początkowej i końcowej
 • nazwy stacji i przystanków oraz godzina przyjazdu do nich
 • przy dłuższych postojach godzina odjazdu pociągu, w postaci „przepływającego” tekstu oraz nazwa najbliższej stacji lub przystanku
 • informacje o następnym przystanku lub stacji, do którego zbliża się pociąg wraz z godziną przyjazdu
 • połączenia – nazwy miejscowości, do których w najbliższym czasie odjadą pociągi wraz z ich godziną odjazdu

Wyświetlacze pokładowe

Elektroniczne tablice kierunkowe wewnętrzne – pokładowe wyświetlacze prezentują oprócz powyższych informacji mogą wyświetlać:

 • temperaturę zewnętrzną
 • prędkość
 • warunki pogodowe
 • wizualizację trasy
 • komunikaty i reklamy przewoźnika i reklamodawców

Oznakowanie pociągów

Projektowane elektroniczne tablice kierunkowe są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych, Załącznik nr 5: Oznakowanie pociągów, wzory tablic kierunkowych numerowych oraz ich rozmieszczenie

Miejsca instalacji:

 • elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne montowane na ścianie czołowej pojazdu kolejowego, na bokach wagonów, na tyłach / plecach wagonu
 • elektroniczne tablic kierunkowe wewnętrzne instalowane w korytarzu lub przedziale dla pasażerów

System SOS | INFO

System przywoławczo – alarmowy

Panel komunikacji dwukierunkowej wyposażony jest w przycisk SOS, przycisk INFO, mikrofon oraz głośnik. Przycisk SOS umożliwia natychmiastową łączność z centrum pomocy pasażerów.

Panel SOS | INFO

 • połączenie audio lub audio / video
 • urządzenie głośnomówiące, wyposażone w mikrofon, głośnik, przycisk SOS oraz INFO
 • opis przycisku w języku Braille’a
 • mocno świecące diody zainstalowane wokół przycisku
 • automatyczna funkcja dostrojenia głośności do poziomu szumu tła – dzięki czemu przejeżdżający pociąg  nie zagłuszy rozmowy
 • możliwa instalacja na istniejącej infrastrukturze sieciowej oraz  istniejącej architekturze obiektu
 • możliwość dostarczenia całego urządzenia tj. słup systemu przywoławczo – alarmowego
 • obudowa odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych, wykonana z stali nierdzewnej
 • trwała konstrukcja, zabezpieczona przed aktami wandalizmu

System przywoławczo – alarmowy na dworce, panel montowany w słupach z tablicami informacji pasażerskiej na peronach

System Train Info

System informacji pasażerskiej dla kolei „DYSTEN TRAIN INFO”

System Wizualnej  i Głosowej Informacji Pasażerskiej DYSTEN TRAIN INFO spełnia wymagania Uchwały Nr 574 Zarządu PKP SA z dnia 5 sierpnia 2011 zwanej Wytycznymi w sprawie wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej

System Informacji Pasażerskiej dla kolei DYSTEN składa się z :

 • systemu informacji wizualnej do prezentacji informacji na wyświetlaczach
 • systemu automatycznych zapowiedzi głosowych w języku polskim oraz językach obcych

System informacji pasażerskiej dla kolei został stworzony w celu poprawienia przekazu informacji pasażerskiej oraz synchronizacji informacji głosowych z informacją wizualną na dworcach PKP. System przeznaczony jest do wyświetlania na tablicach informacyjnych danych o przyjazdach i odjazdach pociągów oraz nadawania komunikatów głosowych.

System Informacji Pasażerskiej dla kolei firmy DYSTEN jest przystosowany do rozbudowy w celu przyszłej integracji z systemem zarządzania PKP.

Oprogramowanie Systemu Informacji Pasażerskiej PKP:

Podstawowe funkcje:

 • automatyczne wyświetlanie rozkładu na tablicach informacji pasażerskiej o odjazdach i przyjazdach pociągów
 • automatyczne zapowiedzi głosowe w różnych językach
 • manualne nadawanie komunikatów głosowych
 • wprowadzanie bieżących korekt ewentualnych opóźnień oraz zmian peronów na wyświetlaczach
 • wprowadzanie bieżących korekt zapowiedzi głosowych
 • diagnostyka pracy tablic tj. temperatura, poziom jasności, parametry pracy kontrolera

System informacji pasażerskiej dla kolei „DYSTEN TRAIN INFO” zapewnia:

 • prostotę obsługi systemu
 • nanoszenie szybkich zmian dotyczących np. opóźnień i ważnych komunikatów
 • prezentację dowolnej informacji graficznej, tekstowej a także obrazów video i animacji