Wyświetlacze TFT LCD w Australii

Jednostronne wyświetlacze TFT LCD wykonane przez DYSTEN dla klienta z Czech zamontowano w zajezdni tramwajowej i zakładach naprawczych w Melbourne. Urządzenia są częścią wewnętrznego systemu informacyjnego dla motorniczych oraz personelu technicznego. Wspierają efektywne zarządzanie ruchem oraz usprawniają identyfikację pojazdów.