Wsparcie mobilności miejskiej Zabrza

W Zabrzu powstają dwa punkty przesiadkowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej miasta Zabrze poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Firma DYSTEN w obu lokalizacjach dostarczy tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Wyświetlacze zostaną zintegrowane z SDIP II Metropolia GZM.