Ukraina – w kierunku zmian i systemów ITS

Umowa stowarzyszeniowa Unii Europejskiej z Ukrainą weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Po dwóch latach widać, że proces zmian powoli następuje. Umowa  przewidywała wdrożenie europejskiego prawodawstwa i norm w branży transportowej. W wyniku procesu decentralizacji budżety będące do dyspozycji władz samorządowych w miastach i okręgach wzrosły o ponad 40%. Regiony ukraińskie uzyskały możliwość zaangażowania dodatkowego finansowania dla własnych programów rozwojowych. Budowa dworców, centrów przesiadkowych, nowoczesnej infrastruktury, odnowienie taboru i naprawa dziurawych dróg są przede wszystkim w interesie lokalnych społeczności, którym zależy na dogonieniu Europy Zachodniej i lepszym komforcie życia na co dzień. To trudne biorąc pod uwagę realne wynagrodzenia na Ukrainie, gdzie podstawowa pensja ministra jest odpowiednikiem 1600 zł.

Wielki kraj oznacza wielki rynek zbytu

Ukraina jest krajem o olbrzymim potencjale rozwojowym z 45 milionami mieszkańców, który na pewno stanie się dobrym, chłonnym rynkiem zbytu na wszystkie produkty branży ITS, szczególnie biorąc pod uwagę, że dziś jest niedoinwestowana. Jedno z pytań ważnych dla Ukrainy brzmi – skąd wziąć na to pieniądze? Dla nas kluczową kwestią jest, aby wówczas, kiedy te środki będą dostępne, DYSTEN był rozpoznawalnym i wiarygodnym partnerem na całym ukraińskim rynku. Dlatego systematycznie bierzemy udział w ukraińskich targach City Trans w Kijowie. Od początku cierpliwie tłumaczymy naszym partnerom, dokąd zmierzają najnowocześniejsze rozwiązania ITS, które sprawdzą się w długim okresie czasu i zagwarantują najlepszy zwrot z inwestycji.

Ministerialne pomysły

Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy próbuje opracować rozwiązania eco-friendly, skupione na tanim i pro-ekologicznym transporcie publicznym przyjaznym dla środowiska – dla nich oznacza to więcej pojazdów elektrycznych i związanej z tym infrastruktury transportu publicznego oraz tworzenie odpowiednich warunków dla korzystania z tego rodzaju transportu w kraju.
Według Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy prace trwają w 40 miastach i obejmują modernizację 2 646 tramwajów, 3 736 trolejbusów, 1 927 km nowych trakcji  i szyn tramwajowych; 4 412 km linii tramwajowych (405 tras). Rocznie ponad 2 miliardy pasażerów korzysta z usług miejskiego transportu elektrycznego (trolejbusy, tramwaje). Kolejne planowane kroki to rozwój infrastruktury i systemów informacji pasażerskiej.